Korniłowiczówka – Zakopane

we współpracy z Anną Jędrysko