Dworska – Prywatny Szpital w Krakowie

we współpracy z Anną Jędrysko / fot. ONI Studio